// نشریه / رواق انديشه 30

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

خرداد 1383 ____________________________________
اين شماره حاوي مطالبي در موضوعات زير است: وحي پيامبرانه، انقلاب اسلامي ايران و جنبش هاي جهان اسلام، آسيب شناسي نهضت جنگل، جنگ هاي مدرن، تبيين و تحليل مفهوم دين، مبغوضيت طلاق در اسلام، امام خميني (ره) منادي عزت مسلمين، و ماخذشناسي


شناسنامه

سال چهارم/خرداد 1383/ ربیع‌الاول 1425 شابک: 9-09-8606-694ISBN:964-8606-09-9/ صاحب امتیاز: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما مدیر مسئول: عباس معلمی سردبير: سيّد حسين هاشمى دبير تحريريّه: مرتضى محمّدى مدير اجرايى: حسن اسلام‌پور همکاران علمی مجله(ترتیب الفبا): آقایان: علی اکبری معلم، دکتر عبدالعلی توجهی، دکتر محمود حکمت‌نیا، عبدالحسین خسروپناه، عزالدین رضانژاد، محمد ساجدی، سید علی علوی قزوینی، دکتر محمدرضا غفوریان، آیت‌الله محمد فاضل، محمدهادی فاضل، دکتر ناصر قربان‌نیا، دکتر نجف لک‌زایی، مرتضی محمدی، سید محمود نبویان، عباس نیکزاد، سید حسین هاشمی، ويراستارى: حسن اسلام‌پور، سید علی حسینی ایمنی، ابراهیم فاضل، مصطفی نصیری. ارتباطات: مرتضى محمّدنژاد امور مشتركين: محمّد تيمورى حروفچينى و صفحه آرايى: سيّدمحمود حسينى قلمرو پژوهشى مجله: نقد و بررسى مباحث فرهنگى در حوزه مسائل دين و انقلاب اسلامى در گرايشهاى گوناگون علوم انسانى بويژه فلسفه، كلام، فقه، حقوق و علوم سياسى. مجله در راستاى قلمرو مورد نظر، از مقالاتى كه برخوردار از موازين علمى و ادبيات نقد بويژه رعايت احترام اشخاص حقيقى و حقوقى باشد، استقبال مى كند. از نقّاديهاى محققانه مقالات ارائه شده، براى انتشار در شماره هاى آينده استقبال مى شود. رواق انديشه در ويرايش و تلخيص مقالات ارسالى آزاد است. نقل مطالب مجله با ذكر مأخذ مانعى ندارد. نشانى: قم، صندوق پستى 7118-37165، مجلّه رواق انديشه. پست الكترونيك:Ravaq_ir@Hotmail.com قيمت تك شماره: 550 تومان