// نشریه / رواق انديشه 31

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

تير 1381 ______________________________________
اين شماره حاوي مطالبي در موضوعات زير است:
علم و ايمان، اصول سياست خارجي در قانون اساسي، تهديدات پروژه جهاني سازي، با تأكيد بر مسئله ايران، نظام امنيت دسته جمعي و سازمان ملل متحد- مورد عراق- ، ابهام و پيچيدگي؛ ره آورد تمدن كنوني بشر، تشابه و تمايز نظام مردم سالار ديني و نظام ليبرال دموكراسي، گذر از تعريف دين به شمول گرايي، پژوهشي پيرامون اختلاف قرائت ها، گزارش و نقدي كوتاه بر كتاب: انقلاب اسلامي در گستره نظام بين الملل


شناسنامه

سال چهارم / تير 1383 / جمادي الاول 1425
شابک 9 ـ 12 ـ 8606 ـ 964 / ISBN:964-8606-12-9
صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
مدير مسئول: عباس معلمي
سردبير: سيد حسين هاشمي
دبير تحريريه: مرتضي محمدي
مدير اجرايي: حسن اسلام‌پور
همکاران علمي مجله (ترتيب الفبا): آقايان: علي‌ اکبري معلم، دکتر عبدالعلي توجهي، دکتر محمود حکمت‌نيا، عبدالحسين خسروپناه، عزالدين رضانژاد، محمد ساجدي، سيد علي علوي قزويني، دکتر محمدرضا غفوريان، آيت‌الله محمد فاضل، محمدهادي فاضل، دکتر ناصر قربان‌نيا، دکتر نجف لک‌زايي، مرتضي محمدي، دکتر سيد محمود نبويان، عباس نيکزاد، سيد حسين هاشمي
ويراستاري: حسن اسلام‌پور، سيد علي حسيني ايمني، ابراهيم فاضل، مصطفي نصيري
ارتباطات: مرتضي محمدنژاد
امور مشترکين: محمد تيموري
حروف‌چيني و صفحه‌آرايي: سيد محمود حسيني
قلمرو پژوهشي مجله:
نقد و بررسي مباحث فرهنگي در حوزه مسائل دين و انقلاب اسلامي در گرايش‌هاي گوناگون علوم انساني به‌ويژه فلسفه، کلام، فقه، حقوق و علوم سياسي / مجله در راستاي قلمرو مورد نظر، از مقالاتي که برخوردار از موازين علمي و ادبيات نقد به‌ويژه رعايت احترام اشخاص حقيقي و حقوقي باشد، استقبال مي‌کند / از نقادي‌هاي محققانه مقالات ارائه شده، براي انتشار در شماره‌هاي آينده استقبال مي‌شود / رواق انديشه در ويرايش و تلخيص مقالات ارسالي آزاد است / نقل مطالب مجله با ذکر ماخذ مانعي ندارد
نشاني: قم، بلوار امين، ک 7، پ 12، صندوق پستي 7118 ـ 37165، مجله رواق انديشه
پست الکترونيک: قيمت تک شماره: 550 تومان