// نشریه / رواق انديشه 45

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
حادثه 11 سپتامبر و اصلاح سازمان ملل متحد،نگاهي به پديده رانت و رانت جويي در ايران،استراتژي شكست خورده تحريف انقلاب اسلامي،آموزه هاي اسلام در جهت توسعه اقتصادي،
نگاهي به مسأله تثليث،فلسفه و اهداف حكومت اسلامي،پرواز به ملكوت.


شناسنامه

سال پنجم / کد: 932 / شهريور 1384 / رجب 1426
مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما 45
شابک 0– 008 –514 – 964 / ISBN:964-514-008-0
صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
مدير مسئول: عباس معلمي
سردبير: سيد حسين هاشمي
دبير تحريريه: مرتضي محمدي
مدير اجرايي: مرتضي محمدنژاد عمران
همکاران علمي مجله (ترتيب الفبا): آقايان: علي‌اکبري معلم، دکتر عبدالعلي توجهي، دکتر محمود حکمت‌نيا، عبدالحسين خسروپناه، عزالدين رضانژاد، محمد ساجدي، سيد علي علوي قزويني، دکتر محمدرضا غفوريان، آيت‌الله محمد فاضل، محمدهادي فاضل، دکتر ناصر قربان‌نيا، دکتر نجف لک‌زايي، مرتضي محمدي، دکتر سيد محمود نبويان، عباس نيکزاد، سيد حسين هاشمي
ويراستاري: ابراهيم فاضل
روابط عمومي و امور مشترکين: محمدهادي باباجانيان
حروفچيني و صفحه‌آرايي: سيد محمود حسيني
قلمرو پژوهشي مجله:
نقد و بررسي مباحث فرهنگي در حوزه مسائل دين و انقلاب اسلامي در گرايش‌هاي گوناگون علوم انساني بويژه فلسفه، کلام، فقه،‌حقوق و علوم سياسي / مجله در راستاي قلمرو مورد نظر، از مقالاتي که برخوردار از مواين علمي و ادبيات نقد بويژه رعايت احترام اشخاص حقيقي و حقوقي باشد، استقابل مي‌کند / از نقاديهاي محققانه مقالات ارائه شده، براي انتشار در شماره‌ةاي آينده استقبال مي‌شود / رواق انديشه در ويرايش و تلخيص مقالات ارسالي آزاد است / نقل مطالب مجله با ذکر ماخذ مانعي ندارد.
نشاني: قم، بلوارامين، ک 7، پ 12، صندوق پستي 7118 – 37165، مجله رواق انديشه
پست الکترونيک: Ravaq – ir@Hotmail.com
قيمت تک شماره:‌550 تومان