// نشریه / رواق انديشه 46

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
جنگ، انواع، انگيزه ها و جنگ تحميلي،ديوان داوري دعاوي ايران و آمريكا و زمينه هاي پيدايش آن،بررسي ريشه ها و خاستگاههاي تكثرگرايي،نگاهي به علل ديني و مذهبي ظهور سكولاريسم درمغرب زمين،اولويت توليد دانش در برنامه هاي دولت جديد،
ماهيت گزاره هاي اخلاقي از ديدگاه استاد جوادي آملي،ساحت قدسي انسان كامل محور گردش كائنات،دين گريزان عصر نبوي.


شناسنامه

سال پنجم / کد 947 / مهر 1384 / شعبان 1426 مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما 46 شابک x– 017 – 514 – 964 / ISBN:964-514-017-x صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما مدير مسئول: عباس معلمي سردبير: سيد حسين هاشمي دبير تحريريه: مرتضي محمدي مدير اجرايي: مرتضي محمدنژاد عمران همکاران علمي مجله (ترتيب الفبا): آقايان: علي‌اکبري معلم، دکتر عبدالعلي توجهي، دکتر محمود حکمت‌نيا، عبدالحسين خسروپناه، عزالدين رضانژاد، محمد ساجدي، سيد علي علوي قزويني، دکتر محمدرضا غفوريان، آيت‌الله محمد فاضل، محمدهادي فاضل، دکتر ناصر قربان‌نيا، دکتر نجف لک‌زايي، مرتضي محمدي، دکتر سيد محمود نبويان، عباس نيکزاد، سيد حسين هاشمي ويراستاري: ابراهيم فاضل روابط عمومي و امور مشترکين: محمدهادي باباجانيان حروفچيني و صفحه‌آرايي: سيد محمود حسيني قلمرو پژوهشي مجله: نقد و بررسي مباحث فرهنگي در حوزه مسائل دين و انقلاب اسلامي در گرايش‌هاي گوناگون علوم انساني بويژه فلسفه، کلام، فقه،‌حقوق و علوم سياسي / مجله در راستاي قلمرو مورد نظر، از مقالاتي که برخوردار از مواين علمي و ادبيات نقد بويژه رعايت احترام اشخاص حقيقي و حقوقي باشد، استقابل مي‌کند / از نقاديهاي محققانه مقالات ارائه شده، براي انتشار در شماره‌ةاي آينده استقبال مي‌شود / رواق انديشه در ويرايش و تلخيص مقالات ارسالي آزاد است / نقل مطالب مجله با ذکر ماخذ مانعي ندارد. نشاني: قم، بلوارامين، ک 7، پ 12، صندوق پستي 7118 – 37165، مجله رواق انديشه پست الکترونيک: Ravaq – ir@Hotmail.com قيمت تک شماره:‌550 تومان