// نشریه / گلبرگ جوان 121

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

مرداد 1389
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1. كوچه‌هاي آسماني (او هم از من انتظار دارد تكليف)
2. جوان و خانواده (چرا مسئوليت پذير نيستم)
3. من نسل سوي‌ام (در اوقات فراغت چه كنم؟)
4. سياست‌نامه (جوسازي رسانه اي كودتاي 28 مرداد)
5. اخلاق جواني (اطمينان و توكل در سيره بزرگان)
6. حديث پايداري
7. جوانان بهشتي
8. جوان و ورزش (دوپينگ)
9. دنياي جوان (جوان و تفكر)
10. تقويم گلبرك


شناسنامه

گلبرگ جوان / كد: 1612 / مرداد 1389 مدير مسئول: داود رجبي‌نيا سردبيران: مريم رضايي و فريده پيشوايي با تشكر از: سيد محمود طاهري ويراستار: مرضيه علاقه‌بند نسخه‌پردازان: محبوبه سلما‌ن‌زاد ـ منصوره سلمان‌زاد بها: 14000 ريال با همكاري آقايان: جواد رحماني، حميد رحماني، سيد محمود طاهري و يحيي مقدسان خانم‌ها: مريم اسماعيلي (آرام)، سمانه انيسي (قطره)، طاهره براتي‌نيا، فريده پيشوايي، مطهره پيوسته، نيلوفر حيدري، آمنه سادات خليلی، بتول خاني، مريم رضايي، فاطمه سيف‌اللهي، سيده مريم طباطبايي ندوشن، سميه عزيزي، نظيفه سادات موذن (باران)، طاهره موسوي، مريم مرادي و فرزانه وطن‌نواز دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ تلفن: 2919670 ـ0251 نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2935803 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 www.irc.ir- Email: info@irc.ir