// نشریه / گلبرگ جوان 123

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

مهرماه 1389
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1. كوچه‌هاي آسماني (زگهواره تا گور دانش بجوي)
2. جوان و خانواده (جوان و تكريم سالمند / دلم بي بي مي خواهد)
3. من نسل سومي‌ام (مرواريد عفاف / دختر آفتاب)
4. سياست‌نامه (دانشي كه با ترور پيوند خورد)
5. اخلاق جواني (كليد هاي طلايي همت و كار مضاعف)
6. حديث پايداري
7. جوانان بهشتي
8. جوان و ورزش (هفت سنگ به روايت عادل / بازي هاي قديمي، ورژن 2010)
9. دنياي جوان (جوان، كار و بهداشت رواني)
10. تقويم گلبرگ


شناسنامه

گلبرگ جوان / كد: 1633/ مهر 1389 مدير مسئول: داود رجبي‌نيا سردبيران: مريم رضايي و فريده پيشوايي با تشكر از: سيد محمود طاهري ويراستار: مرضيه علاقه‌بند نسخه‌پردازان: سميه رضايي ـ نجمه ميراحمدي صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا بها: 16000 ريال با همكاري آقايان: محمدجواد آهنگر، ابراهيم اخوي، سيد علي حسيني ايمني، جواد رحماني، سيد محمود طاهري و يحيي مقدسان خانم‌ها: مريم اسماعيلي (سماء)، مريم اسماعيلي(آرام)، شفيعه اسماعيلي، سمانه انيسي (قطره)، طاهره براتي‌نيا، نيلوفر حيدري، فريده پيشوايي، مريم رضايي، فاطمه سيف‌الهي، سيده مريم طباطبايي ندوشن، مريم مرادي و ام‌البنين هاتفي دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ تلفن: 2919670 ـ0251 نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2935803 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 www.irc.ir- info@irc.ir