// نشریه / گلبرگ جوان 124

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

آبان ماه 1389
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1. كوچه‌هاي آسماني (جوان و ارتباط با خدا)
2. جوان و خانواده (خانواده و فضاي مجازي)
3. من نسل سومي‌ام (جوان و ازدواج، از دالان‌هاي چت تا راهروهاي دادگاه)
4. سياست‌نامه (13 آبان، حماسه‌اي بزرگ)
5. اخلاق جواني (هم‌نشيني با نيكان)
6. حديث پايداري
7. جوانان بهشتي
8. جوان و ورزش (اخبار تيفوسي، پياده‌‌روي يا پيك‌نيك)
9. دنياي جوان (روش‌هاي كنترل احساس خشم)
10. تقويم گلبرگ


شناسنامه

گلبرگ جوان / كد: 1643 / آبان 1389 مدير مسئول: داود رجبي‌نيا سردبيران: مريم رضايي و فريده پيشوايي با تشكر از: سيد محمود طاهري ويراستار: رقيه چاوشي نسخه‌پردازان: ليلا محمدي ـ زهرا اکبري دهقان صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا بها: 20000 ريال با همكاري آقايان: ابراهيم اخوي، جواد رحماني، حميد رحماني و سيد محمود طاهري خانم‌ها: مريم اسماعيلي (آرام)، مطهره پيوسته، فريده پيشوايي، طاهره براتي‌نيا، مريم رضايي، فاطمه سيف‌الهي، سيده مريم طباطبايي ندوشن و مريم مرادي دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ تلفن: 2919670 ـ0251 نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2935803 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 - 021 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد، خيابان امام خميني(ره)، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 – 0511 نمابر: 2215106 www.irc.ir- Email: info@irc.ir