// نشریه / گلبرگ جوان 125

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

آذرماه 1389
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1. كوچه‌هاي آسماني (مژده ولايت، ثمره‌ي ولايت‌پذيري)
2. جوان و خانواده (جوان، خانواده و فضاي مجازي، ارزش‌هايي كه كم‌رنگ مي‌شوند)
3. من نسل سومي‌ام (دانشگاه، اولين قدم، خطر انقراض دانشجويان درس‌خوان)
4. سياست‌نامه (درس‌ها وعبرت‌هاي عاشورا در عرصه رفتار سياسي)
5. اخلاق جواني (تكريم و بزرگداشت علما)
6. حديث پايداري
7. جوانان بهشتي
8. جوان و ورزش (بازي‌هاي سنتي)
9. دنياي جوان (حكايت قانون‌گرايي)
10. تقويم گلبرگ


شناسنامه

گلبرگ جوان / كد: 1651 / آذر 1389 مدير مسئول: داود رجبي‌نيا سردبيران: مريم رضايي و فريده پيشوايي با تشكر از: فرج‌الله نعمتي ويراستار: مرضيه علاقه‌بند نسخه‌پردازان: نجمه ميراحمدي ـ سميه رضايي صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا بها: 14000 ريال با همكاري آقايان: جواد رحماني، سيد محمود طاهري خانم‌ها: مريم اسماعيلي (سماء)، مريم اسماعيلي(آرام)، سمانه انيسي (قطره)، فريده پيشوايي، نيلوفر حيدري، بتول خاني، مريم رضايي، فاطمه سيف‌اللهي، سيده مريم طباطبايي ندوشن و سيده طاهره موسوي دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ تلفن: 2919670 ـ0251 نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2935803 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 - 021 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني(ره) ـ انتهاي باغ ملي ـ ساختمان صبا ـ طبقه سوم تلفن: 2215108 – 0511 نمابر: 2215106 www.irc.ir- Email: info@irc.ir