// نشریه / گلبرگ جوان 126

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

دي ماه 1389
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1. كوچه‌هاي آسماني (راه‌هاي خردگرايي، گوهر خرد)
2. جوان و خانواده (خانواده‌، بهترين مشاور)
3. من نسل سومي‌ام (هاليوود در بوته نقد، شبي با شكلات‌هاي تلخ)
4. سياست‌نامه (عاشورا و جنگ نرم رسانه‌هاي اموي)
5. اخلاق جواني (عزت نفس و بلند طبعي)
6. حديث پايداري(عاشورا، جاري در جبهه‌ها)
7. جوانان بهشتي
8. جوان و ورزش (بازم گيم نتم دير شد)
9. دنياي جوان (راه و رسم يك زندگي هدفمند)
10. تقويم گلبرگ


شناسنامه

گلبرگ جوان / كد: 1666/ دي 1389 مدير مسئول: داود رجبي‌نيا سردبيران: مريم رضايي و فريده پيشوايي با تشكر از: سيد محمود طاهري ويراستار: مرضيه علاقه‌بند صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا بها: 20000 ريال با همكاري آقايان: ابراهيم اخوي، مهدي فرقاني خانم‌ها: مريم اسماعيلي (آرام)، شفيعه اسماعيلي، طاهره براتي‌نيا، فريده پيشوايي، مريم رضايي، زهرا رضاييان، فاطمه سيف‌اللهي، سيده مريم طباطبايي ندوشن، سيده طاهره موسوي، مريم مرادي و نظيفه سادات موذن (باران) دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ تلفن: 2919670 ـ0251 نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2935803 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني(ره) ـ انتهاي باغ ملي ـ ساختمان صبا ـ طبقه سوم تلفن: 2215108 – 0511 نمابر: 2215106 www.irc.ir- Email: info@irc.ir