// نشریه / گلبرگ جوان 127

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

بهمن ماه 1389
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1. كوچه‌هاي آسماني (خرد و خرافه)
2. جوان و خانواده (اميد و اميدواري در خانواده)
3. من نسل سومي‌ام (جوان و سينماي هاليوود)
4. سياست‌نامه (ريزش‌ها و رويش‌هاي انقلاب اسلامي)
5. اخلاق جواني (آبروداري و رازداري)
6. حديث پايداري
7. جوانان بهشتي (معرفي ياران امام رضا(ع))
8. جوان و ورزش (نقش پول در دنياي فوتبال)
9. دنياي جوان (جوان و مهارت «نه گفتن»)
10. تقويم گلبرگ


شناسنامه

گلبرگ جوان / كد: 1675 / بهمن 1389 مدير مسئول: داود رجبي‌نيا سردبيران: مريم رضايي و فريده پيشوايي با تشكر از: سيدعلي حسيني ايمني ويراستار: مرضيه علاقه‌بند صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا بها: 14000 ريال با همكاري آقايان: ابراهيم اخوي، جواد رحماني، سيدمحمود طاهري،‌ مهدي فرقاني خانم‌ها: مريم اسماعيلي (آرام)، شفيعه اسماعيلي، طاهره براتي‌نيا، فريده پيشوايي، مريم رضايي، زهرا رضاييان، فاطمه سيف‌اللهي، سيده مريم طباطبايي ندوشن، سيده طاهره موسوي، مريم مرادي و نظيفه سادات موذن (باران) دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ تلفن: 2919670 ـ0251 نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2935803 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 www.irc.ir- Email: info@irc.ir