در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

تابستان 1390
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1. جوان و جهاد اقتصادي / مريم رضايي
2. راه‌كارهاي رسانه‌اي براي نهادينه‌سازي معرفت ديني در جوانان / مريم معين‌الاسلام
3. الگو و جوانان نمونه در قرآن / فريده پيشوايي
4. نقش رسانه ملي در اميد افزايي در جوانان / سيده مريم طباطبايي ندوشن
5. جوان، رسانه، آگاهي بخشي / مهديه نامدار
6. رسانه و مدگرايي جوانان / احمد خراساني


شناسنامه

(كد: 1733/ تابستان 1390
)دوره جديد، شماره اول، (پياپي 128)
(ويژه: دين، اخلاق، اميد و آگاهي
)