در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

پاييز 1390
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1. فرهنگ‌پذيري ديني و رسانه / فاطمه امين‌پور
2. رسانه و راه‌هاي مقابله با گسترش الگوهاي ضد فرهنگي/ طاهره عطوفي كاشاني
3. نقش رسانه در مناسبات جهاني‌سازي و بحران هويت جوانان/ مهديه نامدار
4. بررسي مصرف رسانه‌اي و هويت دانش‌آموزان / كارولين دوور، برگردان: امير يزديان
5. براي ندا؛ منادي تغيير سبك زندگي در ايران / ماينو توبريدي و كاراهيون، برگردان: منا نادعلي
6. نگاهي به مؤلفه‌هاي هويت اسلامي - ايراني از ديدگاه شاهنامه / سيدمحمد طاهري


شناسنامه