در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين شماره مي خوانيم:
نگاهي به سبك زندگي و پوشش زنان در سريال سقوط يك فرشته / وظايف و بايسته‌هاي رسانه ملي در زمينه عفاف و حجاب بر اساس مصوبات شوراي فرهنگ عمومي / راهكارهاي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در سيما / يادداشتي علمي بر علل روان‌شناختي بدحجابي در دختران / عملكرد رسانه ملي در زمينه عفاف و حجاب در گفت‌وگو با خانم فريبا علاسوند / اثرگذاري رسانه‌ها بر نوع پوشش دختران نوجوان / معرفي كتاب: دختران به عفاف روي مي‌آورند.


شناسنامه

ويژه: عفاف و حجاب (1)
كد:1793 / زمستان 1390
دوره جديد، شماره سوم، (پياپي 130)
مدير مسئول: مريم رضايي
سردبير: فريده پيشوايي
دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ سامانه ارتباطات: 11- 2915510ـ0251 نمابر: 2915510
www.irc.ir- Email: info@irc.ir