در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

دراين شماره مي خوانيم:
وظايف و بايسته‌هاي جوانان در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني از ديدگاه رهبر معظم انقلاب (با تأكيد بر نقش رسانه ملي)
شبكه اجتماعي فيس‌بوك؛ فرصت‌ها و چالش‌ها در گفت‌وگو با دكتر مجيد ابهري
نقش شبكههاي ماهوارهاي فارسي‌زبان در تغيير سبك زندگي جوانان ايراني (با تأكيد بر شبكه من و تو)
بررسي دو سياست جذب مخاطب در تلويزيون
سواد رسانه‌اي؛ الزامي براي نسل جوان
شبكه‌هاي اجتماعي اينترنتي؛ تحليل انتقادي آثار آنها بر زندگي فردي و اجتماعي
مأخذشناسي شبكه‌هاي اجتماعي


شناسنامه

كد: 1840/ تابستان 1391
دوره جديد، شماره پنجم، (پياپي 132)
ويژه: جوان؛ شبکه‌هاي اجتماعي و ماهواره‌اي
مدير مسئول: مريم رضايي
سردبير: فريده پيشوايي
ويراستار: رقيه چاووشي و ابوذر هدايتي
صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا
چاپ: زلال کوثر
بها: 40000 ريال
دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ سامانه ارتباطات: 11- 2915510ـ0251 نمابر: 2915510
تلفن تحريريه مجله: 2928730 ـ 0251
دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين
تلفن: 22014738 نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106
www.irc.ir- Email: info@irc.ir