در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين شماره بر مباحث زير مروري خواهيم داشت:
1-رسانه و حماسه‌سازي جوانان در عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي
2-جوانان و مشاركت سياسي از ديدگاه نظريه‌هاي كاركردي رسانه‌ها
3-«حماسه سياسي و حماسه اقتصادي» در گفت‌وگو با دكتر مهدي مطهرنيا
4-نقش تعليم و تربيت در مشاركت سياسي جوانان
5-ضرورت‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي گذار از موانع و مشكلات اقتصادي (با تأكيد بر آموزه‌هاي اسلامي)


شناسنامه

دوره جديد، شماره دهم (پياپي 137)
کد: 1941
تابستان 1392
ويژه: حماسه سياسي و حماسه اقتصادي
صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
مدير مسئول: مريم رضايي
سردبير: فريده پيشوايي
ويراستار: رقيه چاووشي
صفحه‌آرا: محمد صادقي
بها: 50000 ريال
دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ سامانه ارتباطات: 11 ـ 32915510 ـ 025 نمابر: 32915510
تلفن تحريريه مجله: 32928730 ـ 025
دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين
تلفن: 22014738 نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106
www. irc. ir ـ info@irc. ir
پست‌الکترونيکي فصل‌نامه: javan@irc. ir