در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر:
- گفت‌وگو: علل و عوامل رويگرداني جوانان از ازدواج؛
- آسيب‌شناسي باورهاي فرهنگي درباره ازدواج و نقش رسانه در اصلاح آنها؛
- رسانه و مسئله ازدواج در ايران؛
- رسانه ملي و روابط پيشاازدواجي جوانان ؛
- مروري بر مواجهه شبكه‌هاي ماهواره‌اي با امر مقدس ازدواج و راهكارهاي رسانه‌اي مقابله با آن


شناسنامه

صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
مدير مسئول: مريم رضايي
سردبير: فريده پيشوايي
ويراستار: الهام موگويي
حروف‌نگار: حسنيه باقري‌برزکي
صفحه‌آرا: مرضيه معارف‌وند
طراح جلد: مسعود نجابتي
بها: 56000 ريال
دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما
ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ سامانه ارتباطات: 11 ـ 32915510 ـ 025 نمابر: 32915510
تلفن تحريريه مجله: 32928730 ـ 025
دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين
تلفن: 22014738 نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106
www. irc. ir ـ info@irc. ir
پست‌الکترونيکي فصل‌نامه: javan@irc. ir