// نشریه / گنجينه 59

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين شماره مي خوانيم:
راز و نيازها
در باب امر به معروف و نهي از منكر
مواعظ


شناسنامه

امر به معروف و نهى از منكر در متون كهن
با همكارى: فاطمه صفدرى و اعظم مجيدى نژاد
مرداد 1385/ كد: 1038
مشاور علمى: محمدحسين درافشان
صفحه‏آرا: مرتضى صابرى
دفتر مركزى: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما
ص.پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670 ـ نمابر: 2915510
پست الكترونيكى:Email: IRC@IRIB.ir