// نشریه / گنجينه 60‌

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين شماره مي خوانيم:
راز و نيازها
آداب و اسرار دعا
آداب و اسرار اذكار


شناسنامه

كد: 1051
(آداب و اسرار دعا و ذكر در متون كهن)
با همكارى: فاطمه صفدرى و اعظم مجيدى نژاد
مشاور علمى: محمدحسين درافشان
مرداد و شهريور 1385 / رجب و شعبان 1427
صفحه‏آرا: اكرم سادات بنى‏زهرا
دفتر مركزى: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما
ص.پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670 ـ نمابر: 2915510
پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir