// نشریه / گنجينه 61

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين شماره مي خوانيم:
راز و نيازها
در باب نبوت
فضائل و مناقب حضرت رسالت
شرح احاديث نبوي


شناسنامه

حكمت و فضيلت رسالت
مهر و آبان 1385 / رمضان و شوال 1427 - كد: 1061
مدير مسئول: داوود رجبى‏نيا
سردبير: سيدرضا باقريان موحد
با همكارى: اعظم احمدى‏تبار، فاطمه صفدرى و اعظم مجيدى نژاد
مشاور علمى: محمدحسين درافشان
صفحه‏آرا: اكرم سادات بنى‏زهرا
دفتر مركزى: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما
ص.پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670 ـ نمابر: 2915510
پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir