// نشریه / گنجينه 62

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين شماره مي خوانيم:
مثنوي توحيدي
تفسير اياك نعبد و اياك نستيعن
سوره دهر
شرابط طهور
سه نامه نبوي
دو نامه عرفاني
شرح شاعرانه پنج حديث
رازهاي راه
پرسه در تاريخ
تاملات كلامي و...


شناسنامه

1385 / 1427 - كد: 1083
مدير مسئول: داوود رجبى‏نيا
سردبير: عبدالرضا رضايى‏نيا
با همكارى: محمدعلى اميرگل، رحمت حقى‏پور، سيداسماعيل ميرنژاد
مشاور علمى: محمدحسين درافشان
حروف‏نگار و صفحه‏آرا: اكرم سادات بنى‏زهرا و مرتضى صابرى
دفتر مركزى: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما
ص.پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670 ـ نمابر: 2915510
پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir