در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
فصل اول: عوامل پيشرفت و شكوفايي(سختكوشي و جديت داشتن در انجام امور،غنيمت شمردن فرصتها،بلند همتي (نكته ها و اشعار نغز) و ...)،فصل دوم: موانع پيشرفت و شكوفايي(تنبلي و كسالت (نكته و اشعار نغز)،سستي نكردن در انجام كارها (حكمت)،توجيه نكردن تنبلي و كسالت خود (پند و اندرز) و ...)،فصل سوم: منشور اخلاقي پيشرفت و شكوفايي.


شناسنامه

به كوشش: احمد شاكرنژاد بهار 1387 كد: 1303 به كوشش: احمد شاكرنژاد زير نظر: داود رجبي‌نيا پژوهشگران: سيدمحمودطاهري، محمدمهدي معلمي، سيدسعيدرضا منتظري، صفر نصيريان، مهدي پژوم، احمد شاكرنژاد. با آثاري از: امام محمدغزالي، جلال‌الدين مولوي، خواجه‌نصيرالدين طوسي، ملااحمد نراقي، سعدي شيرازي، عين‌القضات همداني، عطار نيشابوري، اردشير عبّادي، سنايي غزنوي صفحه‌آرا: اكرم‌سادات بني‌زهرا چاپ: زلال كوثر قيمت: 10000 ريال دفتر مركزي: قم، بلوارامين، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص.پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670 ـ 251، نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2935803 دفتر ارتباطات: تهران، جام جم، ساختمان شهيدرهبر، طبقه زيرزمين، تلفن: 22014738، نمابر: 22164997 پست الكترونيكي: Email: IRC@ IRIB.ir