// نشریه / گنجينه 71

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
شر ح دفتر ايام (مناسبت ها:اخلاق اصناف و آداب كسب (به بهانه روز اصناف)، جايگاه و ارزش مبلّغ دين (به بهانه روز تبليغ و اطلاع رساني ديني)،آداب ارشاد و نصيحت خلق و نحوه تبليغ دين،به بهانه روز زن،به بهانه ترك موادمخدر و روز مبارزه با آن،به بهانه روز قوه قضاييه،روز ماليات،به بهانه روز بهزيستي و تأمين اجتماعي،به بهانه آغاز ايام البيض (اعتكاف))،شر ح دفتر دل،شر ح باب آشنايي


شناسنامه

تيرماه 1387 كد: 1326 به كوشش: احمد شاكرنژاد زير نظر: داود رجبي‌نيا پژوهشگران: آقايان: محمدمهدي معلمي ـ مسعود تاره‌ ـ محمدهادي آزاد ـ محمود سوري صفر نصيريان ـ احمد شاكرنژاد ـ مهدي پژوم. خانم‌ها: مريم بيدگلي ـ ليلا فلاح نسخه‌پردازان: فاطمه احدي ـ‌ بتول احدي صفحه‌آرا: اكرم‌سادات بني‌زهرا چاپ: زلال كوثر قيمت: 11000 ريال دفتر مركزي: قم، بلوارامين، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص.پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670 ـ 251، نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2935803 دفتر ارتباطات: تهران، جام جم، ساختمان شهيدرهبر، طبقه زيرزمين، تلفن: 22014738، نمابر: 22164997 پست الكترونيكي: Email: ganjineh@IRIB.ir