// نشریه / گنجينه 75

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1- شرح دفتر ايام (شهادت امام جعفر صادق(ع)، روز دانش آموز و آغاز هفته تربيت، ميلاد امام رضا(ع))
2- شرح دفتر دل (راز و نياز، لطافت سخن، گفتارها و گفتگوها، ايجاز سخن)
3- شرح باب آشنايي (بازنويسي كهن حكايات فارسي)


شناسنامه

گنجينه 75 آبان 1387 كد: 1338 مدير مسئول: داود رجبي‌نيا سردبير: احمد شاكرنژاد با تشكر از: مريم رضايي و فريده پيشوايي پژوهشگران: صفر نصيريان، حسن اردشيري لاجيمي، صادق اسفندياري، مهدي پژوم، احمد شاكرنژاد، فاطمه صادقي، مريم معتمدي راد با آثاري از: نظام‌الملك طوسي،‌ مستملي بخاري،‌ سنايي غزنوي، عبدالرحمان جامي، احمد سمعاني، علي بن عثمان هجويري، ملا احمد نراقي، جلال‌الدين مولوي، نظامي گنجه‌اي، عطار نيشابوري، عزالدين محمود كاشاني، محمد عوفي، قاآني، نظيري نيشابوري، ابوحامد محمد غزالي، ابوالقاسم قشيري. ويراستار: مرضيه علاقه‌بند صفحه‌آرا: اكرم‌سادات بني‌زهرا چاپ: زلال كوثر قيمت: 10000 ريال دفتر مركزي: قم، بلوارامين، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص.پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670 ـ 0251، نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2935803 دفتر ارتباطات: تهران، جام جم، ساختمان شهيدرهبر، طبقه زيرزمين، تلفن: 22014738، نمابر: 22164997 پست الكترونيكي: Email: IRC@ IRIB.ir