// نشریه / گنجينه 76

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي از مطالب اين شماره عبارتند از:
شرح دفتر ايام(مناسبت ها: سالروز ازدواج حضرت علي(ع) و حضرت فاطمه(س )،روز عرفه،عيد قربان،روز جهاني حقوق بشر،عيد غدير،ميلاد حضرت عيسي(ع)،آغاز هفته امربه معروف و نهي از منكر،تاسوعاي حسيني،روز جوان مردي و فتوت)،شرح دفتر دل( راز و نياز،در محضر استاد،حكايت هاي پندآموز و ...


شناسنامه

سردبير: احمد شاكرنژاد آذر و دي 1387 كد: 1360 مدير مسئول: داود رجبي‌نيا سردبير: احمد شاكرنژاد پژوهشگران: محمدمهدي معلمي، صفر نصيريان، محمود سوري، حسن اردشيري لاجيمي، حسين برخورداري، مهدي پژوم، سيدمحمود طاهري، فاطمه صادقي با تشكر از: محمد شجاعي با آثاري از: نظام‌الملك طوسي،‌ مستملي بخاري،‌ سنايي غزنوي، عبدالرحمان جامي، احمد سمعاني، كمال‌الدين حسين كاشفي، خواجه حسن دهلوي، راجي كرماني، شهاب‌الدين سهروردي، نظامي گنجه‌اي، عطار نيشابوري، عزالدين محمود كاشاني، محمد عوفي،‌ ملاحسين كاشفي، محمد لاهيجي،‌ عزيزالدين نسفي، علاءالدوله سمناني، بيدل دهلوي،‌ صائب تبريزي، ابوحامد غزالي، ابوالقاسم قشيري. صفحه‌آرا: اكرم‌سادات بني‌زهرا ويراستار: فاطمه شيخ‌زاده چاپ: زلال كوثر قيمت: 10000 ريال دفتر مركزي: قم، بلوارامين، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص.پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670 ـ 0251، نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2935803 دفتر ارتباطات: تهران، جام جم، ساختمان شهيدرهبر، طبقه زيرزمين، تلفن: 22014738، نمابر: 22164997 پست الكترونيكي: Email: IRC@ IRIB.ir