// نشریه / گنجينه 80

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

ويژه اخلاق حرفه اي - آبان ماه 1388
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1- برگزيده متون كهن از آثار عالمان و عارفان مسلمان
2- اخلاق و آداب مشاغل (وزارت، سفارت، قضاوت، بازرگاني و ...)
3- اخلاق و آداب كسب و كار (اخلاق فردي و اجتماعي، آداب عبادي و اجتماعي، بالا بردن كيفيت كارها و ...)


شناسنامه

(گنجينه 80 ( مهر 1388 ( کد: 1504 ( اخلاق حرفه‌اي از ديدگاه عالمان و عارفان مسلمان ( با آثاري از: عزيزالدين نسفي، نظامي عروضي، خواجه نصيرالدين طوسي، عنصرالمعالي کيکاووس بن وشمگير، ابوحامد محمد غزالي، يوسف بن علي مستوفي، محمد بن محمد رفيع بيگ‌آبادي، ‌سنايي غزنوي، فخرالدين علي صفي. ( تهيه و تنظيم: احمدشاکرنژاد، محمدمهدي معلمي ( زير نظر: داود رجبي‌نيا ( با تشکر از: سيد محمد صفوي ( ويراستار: محمدباقر شهرامي ( قيمت: 25000 ريال دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185تلفن: 2919670ـ 0251 نمابر: 2915510 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين ـ تلفن: 22014738 نمابر: 22164997