در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
بخش اول: اخلاق فردي،بخش دوم: اخلاق عبادي،بخش سوم: اخلاق خانوادگي


شناسنامه

( گنجينه 81 ، زمستان 1388، کد: 1538 ( اخلاق زندگي ( با آثاري از: احد جام، عزيز‌الدين نسفي، اردشير عبّادي، عين القضات همداني، عنصر المعالي، يوسف بن علي مستوفي، سنايي غزنوي، روزبهان بقلي، ضياءالدين نخشبي، اسماعيل بن محمد مستملي، خواجه عبدالله انصاري، ‌ابوالحسن هجويري، محمد غزالي، رضي الدين نيشابوري. ( تهيه و تنظيم: احمدشاکرنژاد ( زير نظر: داود رجبي‌نيا ( با تشکر از: محمد شجاعي ( ويراستار: جواد احمدي ( قيمت: 25000 ريال دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185تلفن: 2919670ـ 0251 نمابر: 2915510 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين ـ تلفن: 22014738 نمابر: 22164997