در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين نشريه عبارتند از:
آداب دعا و مناجات هايي براي سال نو، بهاريّه ها در ادب فارسي،اسطوره نوروز در متون كهن،آداب باستاني نوروز، آشتي، الفت و صله رحم، تكريم بندگان خداوند و كمك به همنوع،آداب مسافرت و گشتي در ايران قديم، آداب لباس پوشيدن و ...


شناسنامه

( با آثاري از: محمد بن بلخي، ابوريحان بيروني، خيام نيشابوري، غزالي طوسي، ابوالقاسم فردوسي، حافظ شيرازي، رودکي، سعدي، اميرمغزي، منوچهر دامغاني، مولوي، هاتف اصفهاني، علي بن محمد سبزواري، ابوسعيد گَرديزي، بُسحاق اطعمه، عبيد زاکاني، عزّالدين کاشاني، ملا احمد نراقي، محمدباقر مجلسي. ( تهيه و تنظيم: احمدشاکرنژاد، محمدباقر موحدي، محمدرضا طاهري ( زير نظر: داود رجبي‌نيا ( ويراستار: محمدرضا سماک‌اماني ( قيمت: 25000 ريال دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185تلفن: 2919670ـ 0251 نمابر: 2915510 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين ـ تلفن: 22014738 نمابر: 22164997