در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

خرداد و تير ماه 1389
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1- علم‌آموزي و كسب معرفت
2- خداشناسي
3- دين‌شناسي
4- راهنماشناسي
5- هستي‌شناسي
6- انسان‌شناسي
7- معادشناسي


شناسنامه

(گنجينه / شماره 83 / خرداد و تیر 1389 / کد: 1574 ( حکمت و معرفت از دیدگاه عالمان و عارفان مسلمان ( با آثاري از: عزيزالدين نسفي، خواجه نصيرالدين طوسي، عنصرالمعالي کيکاووس بن وشمگير، ابوحامد محمد غزالي، يوسف بن علي مستوفي، محمد بن محمد رفيع بيد‌آبادي، ‌سنايي غزنوي، احمد جام، ضياءالدين نخشبي، ابوالحسن هجويري، روزبهان بقلي. ( تهيه و تنظيم: احمد شاکرنژاد ( زير نظر: داود رجبي‌نيا ( با تشکر از: محمد شجاعي ( ويراستار: جواد احمدي ( قيمت: 22000 ريال دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 تلفن: 2919670ـ 0251 نمابر: 2915510 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين ـ تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 www.irc.ir- Email: info@irc.ir