// نشریه / گنجينه 58

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين شماره مي خوانيم:
راز و نياز
مناقب نبوي در ادب فارسي
زندگي پيامبر اكرم(ص)
اخلاق نبوي
در باب نبوت و رسالت
مواعظ
و...


شناسنامه

سيرى در فضائل نبوى
فروردين 1385 / كد: 994
مشاور علمى: محمدحسين درافشان
صفحه‏آرا: مرتضى صابرى
دفتر مركزى: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما
ص.پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2910602 و 2915510 ـ نمابر: 2933892
پست الكترونيكى:Email: IRC@IRIB.ir