// نشریه / قاصدك 41

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
بخش ويژه:مصرف صحيح، دوري از اسراف(لبخند سبز زمين ،داستان)،پنجره اي به روشنايي(آخرين سوار صبح)،لحظه هاي ماندني(ولادت حضرت امام محمد باقر ـ عليه السلام ـ (11 بهمن/ 3 صفر)،آغاز دهه مبارك فجر (12 بهمن)،ولادت امام كاظم ـ عليه السلام ـ (15 بهمن / 7 صفر)،رحلت سلمان (16 بهمن/ 8 صفر ) و ...)


شناسنامه

پيام‌آور معنويت براي دنياي پروانه‌اي كودكان و نوجوانان مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما / كد: 1392 / ويژه بهمن 1387 شماره چهل و يکم مدیر مسئول: داود رجبي‌نيا سردبیر: سعيد عسكري مشاور علمي: سيدمحمد مهاجراني نويسندگان: آقايان: سيد سعيد‌ هاشمي ـ مرتضي دانشمند خانم‌ها: شهره شيخ حسني ـ فاطمه بختياري ـ محدثه رضايي ـ لعيا اعتمادي ـ آسيه‌ مرادي ـ طاهره اكرمي ـ مريم شهبازپور ـ زينب جعفري ـ فاطمه خاوري ـ حمیده رودبارانی صفحه‌آرا: اكرم سادات بني‌زهرا بها: 10000ريال دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ تلفن: 2919670 ـ نمابر: 2915510 دفتر ارتباطات: تهران ـ ‌جام جم ـ‌ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ‌ نمابر: 22164997 پست الكترونيكي: Email: info@irc.ir