// نشریه / قاصدك 48

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1- لحظه هاي ماندني (بازگشايي مدارس، روز آتش نشاني، روز جهاني ناشنوايان، روز همبستگي و هم دردي با كودكان فلسطيني، شهادت امام جعفر صادق(ع)، ولادت حضرت معصومه(س)، روز ملي دختران و ...)


شناسنامه

پيام‌آور معنويت براي دنياي پروانه‌اي كودكان و نوجوانان
مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما / كد: 1497/ ويژه شهريور 1388
شماره چهل و هفت
مدير مسئول: داود رجبي‌نيا
سردبير: سعيد عسكري
مشاور علمي: سيد محمد مهاجراني
نويسندگان:
آقايان: مرتضي دانشمند ـ مجيد شفيعي ـ سيدسعيد هاشمي
خانم‌ها: فاطمه خاوري ـ محدثه رضايي ـ حميده رودباراني ـ مريم شهبازپور ـ
شهره شيخ‌حسني ـ زينب جعفري ـ لعيا اعتمادي ـ مريم حقي ـ
آسيه مرادي ـ طاهره اکرمي ـ نرگس دلاوري
ويراستار: ابوذر هدايتي
حروف‌نگار: معصومه خاوري
صفحه‌آرا: اكرم سادات بني‌زهرا
بها: 10000 ريال
دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ تلفن: 2919670 ـ 0251 ـ نمابر: 2915510
تلفن تحريريه مجله: 2935803 ـ 0251
دفتر ارتباطات: تهران ـ ‌جام جم ـ‌ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين
تلفن: 22014738 ـ‌ نمابر: 22164997
www. irc. ir Email: info@ irc.ir