// نشریه / قاصدك 49

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1- پنجره اي رو به روشنايي
2- سلام به امام مهرباني ها (نامه)
3- لحظه هاي ماندني (شهادت محمد حسين فهميده، روز نوجوان، روز كتاب و كتابخواني، شهادت امام محمدتقي(ع)، عيد قربان و غدير، و ...)


شناسنامه

پيام‌آور معنويت براي دنياي پروانه‌اي كودكان و نوجوانان مركز پژوهش‌هاي اسلامي‌صدا و سيما / كد: 1510/ ويژه آبان و آذر 1388 شماره چهل و نه مدير مسئول: داود رجبي‌نيا سردبير: سعيد عسكري مشاور علمي: سيد محمد مهاجراني نويسندگان: آقايان: مرتضي دانشمند ـ سيد محمد مهاجراني ـ محمدرضا ميرزايي ـ ابراهيم اخوي ابوذر هدايتي خانم‌ها: فرزانه وطن‌نواز ـ هاجر زماني ـ مژگان بابامرندي ـ معصومه سادات ميرغني محدثه رضايي ـ ليلا خيامي ـ مريم شهبازپور ـ شهره شيخ‌حسني ـ سحر شهرياري ـ مريم حقي ـ زينب جعفري ـ لعيا اعتمادي آسيه مرادي ـ طاهره اکرمي ـ نعيمه جلالي‌نژاد ـ حميده رودباراني ويراستار: ابوذر هدايتي صفحه‌آرا: اكرم سادات بني‌زهرا بها: 10000 ريال دفتر مركزي: قم، بلوار امين، مركز پژوهش‌هاي اسلامي‌صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ تلفن: 2919670 ـ 0251 ـ نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2935803 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ ‌جام جم ـ‌ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ‌ نمابر: 22164997 www. irc. ir info@ irc.ir