// نشریه / قاصدك 53

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1- پنجره‌اي رو به روشنايي (نيايش، فرمانرواي جهان، رنگ فصل ها)،2- قاب فيروزه‌اي (خدا در زندگي كودكان، آشنايي با گروه كودك راديو همدان، معرفي كتاب)،3- لحظه‌هاي ماندني (روز بهره وري و بهينه سازي، مصرف، سالروز فتح خرمشهر، ولادت حضرت زهرا(س)، رحلت امام خميني (ره)، ولادت حضرت علي (ع)، بعثت پيامبر اكرم (ص))


شناسنامه

پيام‌آور معنويت براي دنياي پروانه‌اي كودكان و نوجوانان مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما / كد: 1613 / خرداد و تير 89 شماره پنجاه و سوم مدير مسئول: داود رجبي‌نيا سردبير: سعيد عسكري مشاور علمي: سيد محمد مهاجراني نويسندگان: آقايان: مرتضي دانشمند ـ ابراهيم اخوي ـ سيد احمد ميرزاده خانم‌ها: معصومه سادات ميرغني ـ منيره هاشمي ـ هاجر زماني ـ مرضيه عزيزي معين ـ زهرا رضايي ـ مريم هاشم‌پور ـ زهرا عبدی ـ سيده افروز ارزه‌گر ـ مرضيه رضائيان ـ مليحه آقاجاني ـ فرزانه وطن‌نواز ـ محدثه رضايي ـ مريم شهبازپور ـ زينب جعفري ـ لعيا اعتمادي ـ طاهره اکرمي ـ ويراستار: ابوذر هدايتي صفحه‌آرا: اكرم سادات بني‌زهرا نسخه‌پردازان: سميه رضايي ـ نجمه ميراحمدي بها: 10000 ريال دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ تلفن: 2919670 ـ 0251 ـ نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2935803 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ ‌جام جم ـ‌ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ‌ نمابر: 22164997 www. irc. ir Email: info@ irc.ir