در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

سخني با خوانندگان جديد و علاقه‌مندان به همكاري
فصلنامه كودك، نوجوان و رسانه نشريه‌اي تخصصي است كه به منظور تأمين نيازهاي اطلاعاتي تصميم‌سازان، تصميم‌گيران و عوامل دست‌اندركار رسانه ملي اعم از تهيه‌كنندگان، كارگردانان، مجريان، بازيگران و... از سوي مركز پزوهش‌هاي اسلامي سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران منتشر مي شود.
الف) اهداف نشريه
1.پشتيباني محتوايي گروه‌هاي برنامه‌ساز، تهيه‌كنندگان، نويسندگان و گويندگان حوزه‌هاي كودك و نوجوان رسانه ملي؛
2.تبيين آموزه‌هاي ديني در قالبي نو و جذاب براي اين اقشار؛
3.طرح معضلات و آسيب‌هاي گروه‌هاي سني كودك و نوجوان و بررسي كاربردي و رسانه‌اي موضوع‌ها با تأكيد بر موضوع‌هاي مورد نياز رسانه ملي؛
4.تحليل و تبيين تربيت ديني و كارآمد كودكان و نوجوانان متناسب با سبك زندگي اسلامي و ايراني.


شناسنامه

کودک، نوجوان و رسانه
فصلنامه علمي ـ تخصصي
دوره جديد، سال چهارم، شماره یازدهم (پیاپی 64)، کد: 2071، بهار 1395
مدير مسئول و سردبير: سيدمرتضي صاحب فصول
مترجم چکيده‌‌ها به‌انگليسي: احمدرضا جليلي
صفحه‌آرا: مرتضی صابری
بهاء: 90000 ريال
دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ اداره کل پژوهش‌هاي اسلامي
ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ سامانه ارتباطات: 32915511 ـ 025 نمابر: 32915510 ـ 025
تلفن تحريريه مجله: 32928710 ـ 025
دفتر تهران: جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين
تلفن: 22014738 نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني=، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 32215108 ـ 051 نمابر: 32215106
Email: ctm@irc.ir