در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي از مطالب اين شماره عبارتند از:
1-شناخت جهان، سرآغاز تجددگرايي 2- انسان و توسعه 3-نگاه واقعي: نگاه جامعه‏ شناختي 4-پراگماتيسم اسلامي 5-زبان سياست 6-پيروان تصوف از مراجع تقليد مي‏كنند 7-مظلوميت متون فلسفه ايراني 8-آيا انقلاب فرهنگي ديگري لازم است؟ 9-جهاني شدن و آينده فقه سياسي 10- تعامل فلسفي شرق و غرب


شناسنامه

در مطبوعات روز ايران
دي 1386
بازتاب انديشه در مطبوعات روز ايران ( 93 )
صاحب امتياز: مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما
مدير مسئول: هادى صادقى
با همكارى مؤسسه فرهنگى طه
سردبير: سيد محمدعلى داعى‏نژاد
همكاران اين شماره در بخش مقالات و اينترنت آقايان: هادى صادقى، حميد كريمى، نجف‏على غلامى، اميرعلى حسنلو، محسن عليزاده و مهدى ابوطالبى
در بخش گزارش‏ها آقايان: محمدباقر محمدى منور، سيدهادى رضوى، حسن كفلو، ابوالفضل حسنى، نجف‏على غلامى و حسين احمدى
مدير اجرايى: حسن كفلو
دى 1386
اقتباس از اين مجموعه با ذكر مأخذ بلامانع است
نشانى : قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما
تلفن : 2933866 ــ 2935803
قم ، خيابان حجتيه ، انتهاى كوچه 2 ، شماره 58 ، مؤسسه فرهنگى طه
تلفن : 7744624 ــ دورنويس 7743624