در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1- طوطي و زنبور
2- اجراي حكم سنگسار در غيبت امام معصوم جايز نيست
3- روشن فكري حوزوي و ضرورت هم گرايي
4- طرح بحث مافيا كليت سيستم را محكوم مي كند
5- نقد آري، تخريب نه
6- از عوام زدگي تا عوام فريبي
7- انقلاب يا اصلاح
8- خداباوري و اخلاق زيست محيطي
9- عاشورا و فرهنگ عزاداري


شناسنامه

بازتاب انديشه در مطبوعات روزايران (98) صاحب امتياز: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما مدير مسؤول: هادى صادقى با همكارى مؤسسه فرهنگى طه سردبير: سيد محمدعلى داعى نژاد همكاران اين شماره در بخش مقالات و اينترنت آقايان: هادى صادقى، مهدى لطفى، محمد غفرانى، محسن عليزاده، نجفعلى غلامى، حسين قاسمى و محسن خوانسارى در بخش گزارش ها آقايان: محمدباقر محمدى منور و حسن كفلو مدير اجرايى: حسن كفلو حروف چينى و صفحه آرايى: ناصر صفرى كد: 1321 ـ خرداد 1387 اقتباس از اين مجموعه با ذكر مأخذ بلامانع است نشانى : قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما تلفن : 2919670 ــ دورنويس 2915510 قم ، خيابان حجتيه ، انتهاى كوچه 2 ، شماره 58 ، مؤسسه فرهنگى طه تلفن و دورنويس : 7744624