در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1- دين و مدرنيته
2- هراس بنيادين
3- چرخه توسعه نيافتگي و استبداد
4- نهال آزادي و توسعه
5- آيا انقلاب ها رهبران خود را مي خورند؟
6- نقش زنان در حكومت ها
7- روشن فكر ايراني و قدرت
8- مصادره دولتي آيين هاي مذهبي


شناسنامه

بازتاب انديشه در مطبوعات روزايران (97) صاحب امتياز: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما مدير مسؤول: هادى صادقى با همكارى مؤسسه فرهنگى طه سردبير: سيد محمدعلى داعى نژاد همكاران اين شماره در بخش مقالات و اينترنت آقايان: سيدمحمد موسوى فراز، حميد كريمى، سيدناصر موسوى، نجفعلى غلامى، محسن عليزاده و على اعلايى بنابى در بخش گزارش ها آقايان: محمدباقر محمدى منور، حسن كفلو، حسين احمدى و ابوالفضل حسنى مدير اجرايى: حسن كفلو حروف چينى و صفحه آرائى: ناصرصفرى ارديبهشت 1387 اقتباس از اين مجموعه با ذكر مأخذ بلامانع است نشانى : قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما تلفن : 2919670 ــ دورنويس 2915510 قم ، خيابان حجتيه ، انتهاى كوچه 2 ، شماره 58 ، مؤسسه فرهنگى طه تلفن و دورنويس : 7744624