در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1- اعتبار رأي اكثريت (مشورت در نظام فقهي اسلامي)
2- كاريزمايي و فرهمندي
3- عدالت يعني حقوق بشر
4- سنت گرايي نصر در بوته نقد
5- به زير پوستين مرگ ستايي و زندگي گريزي ما ايرانيان
6- تأملاتي بر پيامدهاي يك لايحه
7- بازگشت به نقطه صفر اصلاحات
8- خشونت و آرمان عدم خشونت
9- نو شدن انديشه ديني


شناسنامه

بازتاب انديشه در مطبوعات روزايران (99) / كد:1342 صاحب امتياز: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما مدير مسؤول: هادى صادقى با همكارى مؤسسه فرهنگى طه سردبير: سيد محمدعلى داعى نژاد همكاران اين شماره در بخش مقالات و اينترنت آقايان: سيدمحمد موسوى فراز، حسين عبدالمحمدى، نجفعلى غلامى، محسن عليزاده، سيدناصر موسوى و محسن خوانسارى در بخش گزارش ها آقايان: حسين احمدى، حسن كفلو، ابوالفضل حسنى، سجاد خدابنده لو و محمدباقر محمدى منور مدير اجرايى: حسن كفلو حروف چينى و صفحه آرائى: ناصرصفرى تير 1387 اقتباس از اين مجموعه با ذكر مأخذ بلامانع است نشانى : قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما تلفن : 2919670 ــ دورنويس 2915510 قم ، خيابان حجتيه ، انتهاى كوچه 2 ، شماره 58 ، مؤسسه فرهنگى طه تلفن و دورنويس : 7744624