در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1-ملي گرايي، مثبت يا منفي 2-بررسي جامعه اخلاقي 3- ايران سه عنصري 4- مشروطه خواهي ايرانيان 5-قرآن و نقد بهينه 6-تاريخ روشن فكري ايراني 7-بن بست نوانديشي مذهبي در حكومت اسلامي 8-انديشه ها و شخصيت سيدجمال الدين اسدآبادي 9-زندگي از فيزيك تا متافيزيك 10-فمينيسم اسلامي نداريم 11-ضابطه هاي نوانديشي ديني و ....نمايه مطبوعات


شناسنامه

در مطبوعات روز ايران شهريور بازتاب انديشه در مطبوعات روزايران (101) صاحب امتياز: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما مدير مسؤول: هادى صادقى با همكارى مؤسسه فرهنگى طه سردبير: سيد محمدعلى داعى نژاد همكاران اين شماره در بخش مقالات و اينترنت آقايان: سيدمحمد موسوى فراز، نجفعلى غلامى، حميد كريمى، احمد فلاح زاده، ابوذر مظاهرى و مهدى ابوطالبى در بخش گزارش ها آقايان: نجفعلى غلامى، سجاد خدابنده لو، محمدباقر محمدى منور، ابوالفضل حسنى، حسين احمدى و حسن كفلو مدير اجرايى: حسن كفلو حروف چينى و صفحه آرائى: ناصرصفرى شهريور 1387 اقتباس از اين مجموعه با ذكر مأخذ بلامانع است نشانى : قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما تلفن : 2919670 ــ دورنويس 2915510 قم ، خيابان حجتيه ، انتهاى كوچه 2 ، شماره 58 ، مؤسسه فرهنگى طه تلفن و دورنويس : 7744624