در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1- فقه و ترازوي اخلاق
2- فقه سنتي ظرفيت هاي كلاني دارد
3- حسن نيت در سياست كافي است
4- اخلاق و سياست
5- چرا گفت و گو به تفاهم نمي انجامد؟
6- روشن فكري مذهبي در برابر روشن فكري ديني
7- بحران جانشيني در اصلاح طلبان
8- شبه دموكراسي يا استبداد ديني


شناسنامه

بازتاب انديشه در مطبوعات روزايران (102) صاحب امتياز: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما مدير مسؤول: هادى صادقى با همكارى مؤسسه فرهنگى طه سردبير: سيد محمدعلى داعى نژاد همكاران اين شماره در بخش مقالات و اينترنت آقايان: محمد غفرانى، سيدمحمد موسوى فراز، محمد حسن روزبه، نجفعلى غلامى، احمد فلاح زاده و محسن عليزاده در بخش گزارش ها آقايان: محمدباقر محمدى منور، سيدهادى رضوى و ابوالفضل حسنى مدير اجرايى: حسن كفلو حروف چينى و صفحه آرائى: ناصرصفرى مهر 1387 كد 1388 اقتباس از اين مجموعه با ذكر مأخذ بلامانع است نشانى : قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما تلفن : 2919670 ــ دورنويس 2915510 قم ، خيابان حجتيه ، انتهاى كوچه 2 ، شماره 58 ، مؤسسه فرهنگى طه تلفن و دورنويس : 7744624