در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1- ظاهر گرايان تفسير گريز
2- آينده اصلاحات همين است كه بوده
3- عمل به آنچه ممكن است
4- دين داري عاميانه و عارفانه
5- حقوق بشر جهان شمول در عرصه دولت - ملت
6- سوء تفاهم هاي مزمن
7- برابري اديان از ديدگاه گاندي
8- تحريف قرآن توسط شيعيان


شناسنامه

بازتاب انديشه در مطبوعات روز ايران (105) صاحب امتياز: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما مدير مسؤول: هادى صادقى با همكارى مؤسسه فرهنگى طه سردبير: سيد محمدعلى داعى نژاد همكاران اين شماره در بخش مقالات و اينترنت آقايان: سيدمحمد موسوى فراز، نجفعلى غلامى، سيدجواد حسينى، نادر اخگرى، احمد فلاح زاده، مهدى رضوى و سيدمحسن حسينى در بخش گزارش ها آقايان: محمدباقر محمدى منور، حسين احمدى و ابوالفضل حسنى مدير اجرايى: حسن كفلو حروف چينى و صفحه آرائى: ناصرصفرى دى 1387 كد 1435 اقتباس از اين مجموعه با ذكر مأخذ بلامانع است نشانى : قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما تلفن : 2919670 ــ دورنويس 2915510 قم ، خيابان حجتيه ، انتهاى كوچه 2 ، شماره 58 ، مؤسسه فرهنگى طه تلفن و دورنويس : 7744624