در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1- برخورد تمدن ها نظريه يا توصيه سياسي
2- پروژه ناتمام روشن فكري ديني
3- 10 اصل صلح
4- ليبراليسم شرمگين
5- مستشرقان و اسلام (1) و (2)
6- نسبت ميان دين و دموكراسي
7- بررسي تاريخي كشف حجاب
8- علم و ايمان
9- امام برترين امت


شناسنامه

بازتاب انديشه در مطبوعات روز ايران (106) صاحب امتياز: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما مدير مسؤول: هادى صادقى با همكارى مؤسسه فرهنگى طه سردبير: سيد محمدعلى داعى نژاد همكاران اين شماره در بخش مقالات و اينترنت آقايان: سيدناصر موسوى، نجفعلى غلامى، نادر اخگرى، سيدجواد حسينى، اميرعلى حسنلو، رحيم لطيفى و سيدمحسن حسينى در بخش گزارش ها آقايان: محمدباقر محمدى منور، نجفعلى غلامى، حسين احمدى، ابوالفضل حسنى، سجاد خدابنده لو و حسن كفلو مدير اجرايى: حسن كفلو حروف چينى و صفحه آرائى: ناصرصفرى بهمن 1387 كد: 1439 اقتباس از اين مجموعه با ذكر مأخذ بلامانع است نشانى : قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما تلفن : 2919670 ــ دورنويس 2915510 قم ، خيابان حجتيه ، انتهاى كوچه 2 ، شماره 58 ، مؤسسه فرهنگى طه تلفن و دورنويس : 7744624