در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1- عقلانيت و معنويت
2- الگوي اسلامي - ايراني توسعه
3- پرسش از پست مدرنيسم ايراني
4- نظريات نو در پي تبيين «دو صدايي هاي» متون
5- پروژه ناتمام انقلاب
6- توسعه و انقلاب: دو مفهوم متمايز
7- مرجعيت علمي در كنار شوراي فقهي
8- مصائب فلسفه 1 و 2
9- منابع اخير تاريخ عاشورا (نفس المهموم و فيض الدموع)
10- قصه پر غصه طفلان مسلم در سيما


شناسنامه

بازتاب انديشه در مطبوعات روز ايران (108) صاحب امتياز: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما مدير مسئول: هادى صادقى با همكارى مؤسسه فرهنگى طه سردبير: سيد محمدعلى داعى نژاد همكاران اين شماره در بخش مقالات و اينترنت آقايان: هادى صادقى، سيدمحمد موسوى فراز، نجفعلى غلامى، نصراللّه سخاوتمند، عبداللّه مصباحى، حامد براتى و يداللّه حاجى زاده در بخش گزارش ها آقايان: حسن كفلو، محمدباقر محمدى منور، نجفعلى غلامى و حسين احمدى مدير اجرايى: حسن كفلو حروف چينى و صفحه آرائى: ناصرصفرى فروردين 1388 كد اقتباس از اين مجموعه با ذكر مأخذ بلامانع است نشانى : قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما تلفن : 2919670 ــ دورنويس 2915510 قم ، خيابان حجتيه ، انتهاى كوچه 2 ، شماره 58 ، مؤسسه فرهنگى طه تلفن و دورنويس : 7744624