در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي از مطالب اين شماره عبارتند از:
1- بر شانه غول ها ايستاده ايم
2- چرا ستيزه گري؟
3- كالبد شناسي يك آسيب فرهنگي - سياسي در جامعه ايران
4- پروژه روشن فكري مبتني بر عنصر اميد است
5- فرهنگ و ضد فرهنگ
6- نسبت روشن فكران با انقلاب اسلامي
7- مجمع زنبوران نه طوطيان
8- روشن فكري ديني و عصري كردن دين
9- روشن فكر بومي يعني روشن فكر سازشكار (1) و (2)
10- فراز و فرود بنيادگرايي
11- دوران پست مدرن و فروپاشي نهادهاي سنتي
12- تقدم «سياست رهايي بخش» بر «زيست دموكراتيك»
13- آزادي سياسي مقدم بر آزادي اقتصادي
14- آيا هدف هاي انقلاب محقق شده است؟
15- عدم تطبيق شرايط موجود؛ با آرمان امام خميني رحمه الله
16- فرياد زير آب
17- عقل، ميزان هويت
18- زنان را در اين سال ها محدود كردند
19- پديدارشناسي فلسفه اسلامي
20- برداشت هاي مختلف از تقريب مذاهب اسلامي
21- اسلام گرايي، توتاليتاريسم زمانه ما


شناسنامه

بازتاب انديشه در مطبوعات روز ايران(114ـ109) صاحب امتياز: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما مدير مسئول: هادى صادقى با همكارى مؤسسه فرهنگى طه سردبير: سيد محمدعلى داعى نژاد همكاران اين شماره در بخش مقالات و اينترنت آقايان: هادى صادقى، سيدمحمد موسوى فراز، محمد فولادى، نجفعلى غلامى، احمد فلاح زاده، مهدى ابوطالبى، سيدمحمدرضى آصف آگاه، سيدناصر موسوى، على اعلايى بنابى، نادر اخگرى بناب، سيدجواد حسينى و محمدرضا بازرگان در بخش گزارش ها آقايان: نجفعلى غلامى، على اعلايى بنابى، محمدباقر محمدى منور، حسين احمدى، عبداللّه مصباحى، ابوالفضل حسنى و حسن كفلو مدير اجرايى: حسن كفلو حروف چينى و صفحه آرايى: ناصرصفرى بهار و تابستان 1388 كد 1523 اقتباس از اين مجموعه با ذكر مأخذ بلامانع است نشانى : قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما تلفن : 2919670 ــ دورنويس 2915510 قم ، خيابان حجتيه ، انتهاى كوچه 2 ، شماره 58 ، مؤسسه فرهنگى طه تلفن و دورنويس : 7744624