در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

زمستان 1389
___________________________
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1- نقش رسانه در خانواده
2- خانواده، فناوري‌هاي جديد ارتباطي و رسانه
3- چگونگي اثربخشي سريال‌هاي رمضاني در تعلق ديني مخاطبان
4- رسانه و بحران نقش‌هاي جنسيتي در خانواده
5- رسانه و خانواده، با الهام از نهج‌البلاغه
6- نقد و نظري بر كتاب كودكان و رسانه‌هاي جمعي


شناسنامه

شماره‌ اول، پياپي 116؛ زمستان 1389
صاحب‌امتياز: مرکز پژوهش‌هاي ‌اسلامي صدا و سيما
مديرمسئول: هادي صادقي
سردبير: محمد منصورنژاد
همکاران اين شماره: حجت‌الاسلام و المسلمين زيبايي‌نژاد، دکتر مرتضي منطقي،
دکتر فريبا علاسوند، محمدمهدي فتوره‌چي، دکتر محمد منصورنژاد و
مرتضي منصورنژاد
ويراستار: مرضيه علاقه‌بند
صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا
نمونه‌خوانان: فاطمه دانيالي و معصومه دانيالي
نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما.
سامانه ارتباطات: 11 ـ 2915510 ـ0251 صندوق پستي: 3133-37185
تهران: جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين
تلفن: 22014738 نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني=، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106