در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
در رويارويي با عرفان نوپديد به روشنگري پيش گيرانه نياز داريم، معنويت هاي سكولار و رسانه، رسانه و جنبش هاي نوپديد ديني، نفوذ معنويت عصر نوين در رسانه ها،بهاييان و رسانه و ...


شناسنامه

شماره‌ چهارم، پياپي 119، کد: 1870، زمستان 1391
صاحب‌امتياز: مرکز پژوهش‌هاي ‌اسلامي صدا و سيما
مديرمسئول: حسين گودرزي
سردبير: محمد منصورنژاد
ويراستار: مرضيه علاقه‌بند
نمونه‌خوانان: منصوره سلمان‌زاد و محبوبه سلمان‌زاد
حروف‌نگاران: فاطمه جهانگير و اکرم‌السادات بني‌زهرا
صفحه‌آرا: سميه مرادي
ليتوگرافي و چاپ: زلال کوثر
بهاء: 35000 ريال
همکاران اين شماره: حجت‌الاسلام حميدرضا مظاهري سيف، حجت‌الاسلام و المسلمين عبدالحسين خسروپناه، حميد نگارش، دکتر محمد منصورنژاد، حامد حجتي
نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما.
سامانه ارتباطات: 11 ـ 2915510 ـ0251 صندوق پستي: 3133-37185
تهران: جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين
تلفن: 22014738 نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني=، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106