در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
گفت‌وگو با استاد يوسف‌علي ميرشكاك درباره طنز و رسانه
،طنز نمايشي،مديريت پيام درحوزه طنز، شادي و نشاط، از طريق رسانه ملي،واژه‌شناسي طنز در اشعار فارسي با رويكرد رسانه‌اي،تأملي در طنز با رويكرد اسلامي و راهكارهاي رسانه‌اي


شناسنامه

(ويژه‌نامه طنز در رسانه ملي‌)
شماره‌ پنجم، پياپي 120، کد: 1948، تابستان 1392
صاحب‌امتياز: مرکز پژوهش‌هاي ‌اسلامي صدا و سيما
مديرمسئول: حسين گودرزي
سردبير: محمد منصورنژاد
ويراستار: رقيه چاووشي
صفحه‌آرا: سميه مرادي
ليتوگرافي و چاپ: زلال کوثر
بهاء: 45000 ريال
همکاران اين شماره: آقايان: يوسف‌علي ميرشکاک، جواد قطميري، مجيد خبازي، سيد مهدي تفاح، محمد منصورنژاد، و خانم مطهره منصورنژاد
نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما.
سامانه ارتباطات: 11 ـ 32915510 ـ025 صندوق پستي: 3133-37185
تهران: جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين
تلفن: 22014738 نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106
Email: info@ irc.ir ـ www.irc.ir