// نشریه / سياحت غرب 101

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين شماره مي خوانيم:
فرهنگ و اجتماع (پنج نشانه دور شدن امريكا از مذهب / در وراي محدوديت‌هاي آموزش عالي نئوليبرال: مقاومت جهاني جوانان / چهار پرسش كليدي درباره آينده جنبش تسخير وال استريت / پايان دنيا در 30 تا40 سال آينده)
رسانه‌ها و ارتباطات (دوازده پديدهاي كه جريان كلي رسانه‌ها به شكل عجيبي درباره آنها سكوت كرده است / چگونه تلويزيون مي‌تواند كاري كند چيزهايي را باور كنيد كه حقيقت ندارند؟)
سياست و اقتصاد (پيش درآمدي براي جنگ افزايش حملات سايبري با از سرگيري تهديدهاي نظامي واشينگتن عليه ايران / جنگ بعدي ناتو: سوريه؛ يوگسلاوي عربي خاورميانه / قرباني كردن فلسطين به خاطر كمك‌هاي انتخاباتي صهيونيستي / جهاني شدن چيست؟ / امپراتوري محرمانه پايگاه‌هاي هواپيماهاي بدون سرنشين امريكا / ظهور ماشينها: چرا ما همواره به تصورات اچ.جي.ولز از آينده‌اي هراسآلود برميگرديم؟ / هنگامي كه اصلاحات ژنتيكي، لجامگسيخته مي‌شوند / فاجعه هسته‌اي فوكوشيما و كشتار آرام مردم)
محيط زيست (آيا براي نجات زمين به جنبشي شبه نظامي نياز داريم؟ )


شناسنامه

سال هشتم / شماره 101 / کد: 1799 / دي‌ماه 1390
صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
مدير مسئول: مجيد خبازي
سردبير: مهدي نصيري
مشاور علمي: رضا حاج‌احمدي
همکاران اين شماره: محمود بدرلو، وحيده پيشوايي، سيد حسام حسيني،
محمدحسين رحمانيان، محمود سبزواري و بشري عسکري
ويراستار: محمدصادق دهقان
نمونه‌خوانان: اکرم‌ سادات بني‌زهرا و فخري‌ سادات بني‌زهرا
بازخوان: اعظم خوش‌گفتار
صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا
بها: 20000 ريال
مقالات و مطالب مندرج، لزوماً بيانگر ديدگاه‌هاي مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما نيست.
اقتباس از اين نشريه با ذکر مأخذ، آزاد است.
نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما.
تلفن: 2919670 نمابر: 2915510 صندوق پستي: 3133-37185
Email: siahat@ irc.ir