// نشریه / سياحت غرب102

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين شماره مي خوانيم:
فرهنگ و اجتماع (نسبيت اخلاقي بنيادهاي معاف از ماليات و اتاق‌هاي فكر: روند اعمال قدرت نامرئي/ فساد در امريكا / نيروي محرك جمهوري خواهان مدرن، داروينيسم اجتماعي بيمار است / چگونه نژادپرستان سفيدپوست مي‌كوشند شهر امريكايي را به سرمشقي براي افراطگرايي دست راستي تبديل كنند؟)
رسانه و ارتباطات (كنترل رفتار: ساختار تبليغات مدرن / آيا شما براي داشتن شناسه اينترنتي جهاني باراك اوباما آمادگي داريد؟)
سياست و اقتصاد (پايان عصر امريكايي / چرا دولت‌ها جنگ‌افروزي مي‌كنند؟ / بازهاي امريكايي بعد از جنگ عراق، كارزار خود براي حمله به ايران را آغاز كرده‌اند)
علم و تكنولوژي (باز طراحي جهان: مسائل اخلاقي مهندسي ژنتيك / زندگي بعد از يك حمله پالس الكترومغناطيسي: بدون برق، بدون غذا، بدون وسايل حمل و نقل، بدون بانك‌داري و بدون اينترنت )
محيط زيست (چرا ايالات متحده نمي خواهد شما چيزي درباره آنتي‌بيوتيكها و مزارع كارخانه ها بدانيد؟)


شناسنامه

سال نهم / شماره 102 / کد: 1803 / بهمن 1390
صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
مدير مسئول: مجيد خبازي
سردبير: مهدي نصيري
مشاور علمي: رضا حاج احمدي
همکاران اين شماره: محمود بدرلو، وحيده پيشوايي، سيدحسام حسيني، محمدحسين رحمانيان، پگاه زارعي، محمود سبزواري، بشري شريف‌عسکري، سعيد شيرنگي، امير يزديان.
ويراستار: محمدصادق دهقان
نمونه‌خوانان: اعظم خوش‌گفتار و ندا فرحناک
صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا
مقالات و مطالب مندرج، لزوماً بيانگر ديدگاه‌هاي مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما نيست.
اقتباس از اين نشريه با ذکر مأخذ، آزاد است.
Email:siahat@irc.ir ـwww.irc.ir