// نشریه / سياحت غرب 104

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

اين ماهنامه به نقد غرب از ديدگاه انديشمندان غربي در عرصه‌هاي رسانه‌ها و ارتباطات، فرهنگ و اجتماع، اقتصاد و سياست، دين و عرفان و معنويت، و علم و آموزش و تكنولوژي مي‌پردازد.
در اين شماره مي خوانيم:
رسانه و ارتباطات (گزارش از ايران: مقابله با ماشين تبليغاتي هاليوود، رويه تاريك مجله «سرباز سرنوشت»: قاتلان قراردادي و مزدوراني براي استخدام كردن)
فرهنگ و اجتماع (چگونه بحران مالي، نابرابري اقتصادي، سانه‌هاي اجتماعي و غيره منجر به انقلاب‌هاي سال 2011 شدند و ما را براي هميشه تغيير دادند؟، آيا نيويورك تلاش دارد پديده بي‌خانماني، خود را مخفي كند؟، تجارت بزرگ سقط جنين، چگونه دولت به آتش اعتياد به قمار، در امريكا دامن مي‌زند؟، نزديك به يك و نيم ميليون تبهكار در امريكا وجود دارد و هر روز كه مي‌گذرد، بر تعداد آنها افزوده مي‌شود)
سياست و اقتصاد (خطاهاي سياسي و اقتصادي بنياديني كه در حال تسريع افول امريكا هستند،اوباما مي‌خواهد فروش‌هاي تسليحاتي را به يكي از ابزارهاي كليدي سياست خارجي امريكا تبديل كند، جنگ اسرائيل عليه «دموكراسي»؛ چرا امريكايي ها بايد مراقب باشند؟، راه‌هايي كه به جنگ و فروپاشي اقتصادي منتهي مي‌شوند، جنايات شركت‌ها در قفسه مخصوص غلات)
علم و تكنولوژي (وقتي كه الگوريتم‌ها جهان را كنترل مي‌كنند، از اين پس، سربازان مي‌توانند با ذهن خود، تسليحات را كنترل كنند، فن‌آوري‌هراسي؛ فن‌آوري پساانساني در آينه آثار علمي ـ تخيلي)


شناسنامه

سال دهم / شماره 104 / کد: 1818 / فروردين 1391
صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
مدير مسئول: مجيد خبازي
مشاور علمي: رضا حاج‌احمدي
همکاران اين شماره: وحيده پيشوايي، محمود بدرلو، محمدحسين رحمانيان، محمود سبزواري، سيد سعيد شيرنگي، محمدحسين صادقي و امير يزديان
ويراستار: محمدصادق دهقان
مقالات و مطالب مندرج، لزوماً بيانگر ديدگاه‌هاي مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما نيست.
اقتباس از اين نشريه با ذکر مأخذ، آزاد است.
نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما.
تلفن: 2919670 ـ 0251 نمابر: 2915510 صندوق پستي: 3133-37185
Email:siahat@irc.ir www.irc.ir